Inschrijvingen

Inschrijvingen :

Inschrijvingen gebeuren in de periodes vastgelegd door het Lokale Overlegplatform (LOP).
Meer info hierover kan u op het secretariaat bekomen of via https://meldjeaan.antwerpen.be.
Zonder tegenbericht stromen onze leerlingen, naargelang hun schoolresultaten, automatisch door naar het volgende schooljaar.
Voor de overgang van kleuter- naar lager onderwijs dient er geen nieuwe inschrijving te gebeuren.

Link om aan te melden:

http://meldjeaan.antwerpen.be/